Tietosuojaseloste - Asiakas- ja markkinointirekisteri

Yritys

Rokka & Kukkola Oy
Rihvelikatu 6
65300 VAASA
ly-tunnus 1009485-6

Yhteyshenkilö

Petri Kukkola
0400662921
petri.kukkola@netikka.fi

Tiedonsaanti:

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään.

Keiden tietoja käsittelemme?

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat
  • Verkkosivuston käyttäjät

Käsittelemämme tiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • IP-osoite

Näin tietosi suojataan:

  • Internetyhteytemme on suojattu (https)
  • Käytämme palomuuria
  • Rekisteriin pääsy on rajattu ainoastaan sitä tarvitseville henkilöille

Tietojesi käsittelyn kesto:

Henkilötietoja käsitellään käytännössä niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tietoja tarvitaan, on voimassa. Rekisteriin tiedot on merkitty sellaisenaan, kuin ne on asiakkaalta itseltään saatu.

Todettakoon, että www.khrokka.fi-sivuston kautta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

Sähköpostimarkkinointilistaltamme on mahdollisuus poistua itsenäisesti markkinointisähköposteissa olevan erillisen linkin avulla. Tällöin kaikki tiedot käyttäjästä poistuvat siis automaattisesti

Oikeutesi tietoihin:

Alla olevat tarkistus -ja muutosasiat voit lähettää osoitteeseen: petri.kukkola@netikka.fi

Tietojesi tarkistaminen

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot.
Väärien tai puutteellisten tietojen ilmaantuessa voit pyytää meitä korjaamaan tiedot oikeiksi.

Tietojesi poistaminen

Pyytäessäsi tietojesi poistoa käsittelemme pyyntösi viimeistään kahden arkipäivän kuluessa (48h) ja poistamme tietosi tämän jälkeen välittömästi rekisteristämme.